Home

Kancelaria Adwokacka

Aleksandra Modzelewska

Więcej...

Kancelaria Adwokackaa

Aleksandra Modzelewska

Aequitas sequitur legem – Sprawiedliwość idzie za prawem

Witamy w kancelarii adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Aleksandry Modzelewskiej z siedzibą w Radomiu zajmuje się kompleksową obsługą prawną osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Zapewniam rzetelne porady prawne z wielu dziedzin prawa. W zakres moich usług wchodzą między innymi sprawy karne, karne skarbowe, szeroko rozumiane sprawy podatkowe (podatki i cła), rozwody, sprawy o alimenty, cywilne, gospodarcze oraz sprawy administracyjne.


Dlaczego warto mi zaufać?


Reprezentuję

Czy to postępowanie cywilne, karne, skarbowe albo rodzinne. W każdej kwestii mogę występować w Twoim imieniu.

Wygrywam

Większość prowadzonych przeze mnie postępowań kończy się korzystnie dla moich klientów.

Terminowo

Staram się aby postępowanie przebiegało sprawnie i szybko udało się je zakończyć.

Rozsądne ceny

Pamiętam również aby koszty postępowania były rozsądne i adekwatne do wykonanej pracy.

Specjalizujemy się:


Zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Specjalna część prawa karnego, zawierająca przepisy, normujące odpowiedzialność osób fizycznych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, polegające na naruszeniu interesów finansowych państwa.
Ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego i skutecznego poboru podatku.
Dział prawa obejmujący zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego
Wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.
Gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.
Obejmuje zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej.

Masz problem,
oczekujesz porady prawnej …

Umów się na spotkanie