Prawo Karne, Karne-skarbowe

Prawo Karne, Karne-skarbowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego. Nasi mocodawcy mogą liczyć na profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości jak Policja, prokuratura, sądy pierwszej i drugiej instancji, Sąd Najwyższy, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także organy kontroli skarbowej.

Do spectrum podejmowanych przez nas czynności należy między innymi dbałość o interesy podejrzanego oraz oskarżonego. Pomagamy również osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw skarbowych. Prowadzenie obrony w tego typu sprawach wymaga wiedzy zarówno z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, jak i podatkowego i celnego. Dla minimalizacji odpowiedzialności karno-skarbowej aktywnie wykorzystujemy nie tylko przepisy prawa karnego ale również instrumenty oferowane przez przepisy podatkowe.

Naszym klientom jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne doradztwo prawne na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania karnego, jak również reprezentację w toku tego postępowania. proponowane przez nas usługi obejmują m. in.:
  • reprezentację w toku postępowań w sprawie o przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa i wykroczenia skarbowe, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego,
  • udział w negocjacjach z organami ścigania, w przypadku decyzji o polubownym zakończeniu postępowania karnego (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności).
  • sporządzanie pism, odwołań, zażaleń, apelacji, kasacji