Cennik

Cennik usług

Wynagrodzenie adwokata jest zawsze ustalane z Klientem indywidualnie na podstawie jasno określonych zasad, przed rozpoczęciem współpracy. Koszt prowadzenia sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy adwokata i przewidywanego czasu jej trwania. Akceptujemy dogodne dla obu stron formy płatności.
Istnieje możliwość równomiernego rozłożenia płatności wynagrodzenia w całym okresie prowadzenia sprawy.
Ustalenie opłaty za prowadzenie spraw sądowych następuje m.in. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).
Rozliczenie w ramach stałej obsługi prawnej następuje albo poprzez ustalony ryczałt miesięczny albo według ustalonej stawki godzinowej albo według stawki ustalonej za konkretne czynności. Najbardziej dogodny dla Klienta sposób rozliczenia uzależniony jest od profilu działalności danego przedsiębiorcy oraz ilości i charakteru pracy Kancelarii.