Prawo cywilne

Prawo cywilne

Moja kancelaria prowadzi sprawy z szerokiego spektrum i zakresu prawa cywilnego:
 • zapłatę
 • zasiedzenie
 • uwłaszczenie
 • rozgraniczenie
 • służebności
 • ochrona dóbr osobistych
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • eksmisja
 • naruszenie posiadania
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • zniesienie współwłasności
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych
 • odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej