Prawo pracy

Prawo pracy

Moja kancelaria prowadzi sprawy z szerokiego spektrum i zakresu prawa pracy:
  • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
  • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
  • funduszu świadczeń socjalnych
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym
  • przywrócenie do pracy