Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Moja kancelaria prowadzi sprawy z szerokiego spektrum i zakresu prawa rodzinnego:
  • rozwód
  • separację
  • alimenty
  • unieważnienie małżeństwa
  • podział majątku
  • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa
  • ustalenie ojcostwa
  • przysposobienie
  • zaprzeczenie ojcostwa