Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Moja kancelaria prowadzi sprawy z szerokiego spektrum i zakresu prawa administracyjnego:
  • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • odwołania od decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • odwołania od decyzji urzędów skarbowych
  • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami